Konsekwencje wynikające z upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka to coraz częściej zgłaszana przez mocno zadłużone gospodarstwa domowe potrzeba. Wynika to z raportów kancelarii prawnych, a także firm wyspecjalizowanych w oddłużeniu klientów indywidualnych oraz firmowych. Kryzys gospodarczy nasilił potrzeby zadłużeniowe, które często kończą się niewypłacalnością, a nawet niemożliwością zdobycia zatrudnienia w całkowicie zamkniętej branży. Najlepsze przykłady to turystyka, częściowo gastronomia, sektor eventowy praktycznie martwy w 2020 roku. Przez pewien czas oczywiście możesz wspierać się kredytami gotówkowymi, chwilówkami, albo pieniędzmi pozyskanymi z innych źródeł, ale w końcu potencjał ekonomiczny się wyczerpuje i co wtedy?

Jak się przygotować do ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Dobra wiadomość to większa dostępność upadłości konsumenckiej, która anuluje moment naliczania odsetek karnych i umożliwia przeprowadzenie wyprzedaży majątku za pośrednictwem syndyka. Ze sprzedaży wydziela się część umożliwiającą zachowanie normalnego standardu życia bankruta. Upadłość konsumencką można przeprowadzić samodzielnie, ale to rzadko zaleca forma. Najczęściej klienci kierują się do wyspecjalizowanych kancelarii i rozkładają koszty usługi na raty. W ogłoszeniu upadłości konsumenckiej pojawia się plan spłaty wierzycieli, ale nie w 100%, bo to najczęściej fizycznie niemożliwe. W wielu przypadkach sądy zgadzają się po kilku latach na całkowitą likwidację zadłużenia. Upadłość konsumencka to forma restrukturyzacji przeznaczona głównie osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej.

Konsekwencje dla bankruta, najczęściej trwałe

Upadłość konsumencka wiąże się najczęściej z trwałymi konsekwencjami. Jedna z najważniejszych to wyprzedaż całkowita majątku, publiczne ogłoszenie wyroku, możliwość finansowania podstawowych potrzeb życiowych z masy upadłościowej. Bankrut nie może podejmować działań na niekorzyść wierzycieli i np. zwolnić się nagle z pracy, czy zaniechać pewnych obowiązków dotyczących planu spłaty, ponieważ sąd może zdecydować o anulowaniu całej procedury. Upadłość konsumencka przysługuje wyłącznie osobom, które wplątały się w problemy ze spłatą zadłużenia przez losowe czynniki, a nie świadome, chociaż i tutaj prawdopodobnie szykują się zmiany prawne. Upadłość konsumencka anuluje postępowania egzekucyjne i umożliwia rozpoczęcie życia ekonomicznego praktycznie od zera, bez odsetek karnych, bez ponagleń. Jeżeli zaciągnąłeś kredyt gotówkowy z myślą, że i tak nie uregulujesz zobowiązania z dużym prawdopodobieństwem po złożeniu wniosku o upadłość sąd go odrzuci.

Duży popyt i potencjalny rygor udzielania kredytów w kolejnych latach

Wiele kancelarii prawnych specjalizuje się już wyłącznie w oddłużaniu i dopełnianiu formalności za bankruta, co pokazuje popyt na podobne usługi. Oczywiście na niespłaconych długach najwięcej tracą wierzyciele, dlatego w najbliższych latach można oczekiwać pogłębienia norm udzielania kredytów krótkoterminowych oraz długoterminowych w bankach i instytucjach parabankowych.

Ostateczna metoda restrukturyzacji

Upadłość konsumencka przy kredytach gotówkowych występuje stosunkowo rzadko, ponieważ banki dokładnie analizują zdolność kredytową, ale niestety w czasach kryzysu gospodarczego (zdrowotnego), szansa na całkowitą utratę dochodów rośnie w sposób nieprawdopodobny. Warto zatem mieć na uwadze podobne możliwości całkowitego oddłużenia. Z biegiem lat ministerstwo sprawiedliwości łagodzi formalności związane z ogłaszaniem bankructwa, więc polityka działa raczej na korzyść dłużników, a nie wierzycieli, posiadaczy kapitału.

Powiązane wpisy

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.