Wśród lokat bakowych można także wymienić lokatę dynamiczną. Jest to również forma umowy zawarta z bankiem, która związana jest z lokowaniem środków. Klient może zrezygnować z lokaty przed zakończeniem okresu trwania umowy i ma gwarancję, że przez taką rezygnację nie utraci zgromadzonych odsetek. Lokata dynamiczna ma jednak mniejsze oprocentowanie niż lokaty terminowe. Bardzo ciekawą formą lokaty bankowej jest lokata rentierska. Umowa zawierana jest pomiędzy bankiem i klientem na okres długoterminowy. Taka lokata polega na tym, iż bank ma za zadanie wypłacić odsetki klientowi i od wielkości wkładu jaki on niesie na lokatę. Najpopularniejszą formą lokat są lokaty pieniężne. Jest to pewnego rodzaju zamrożenie danej kwoty pieniędzy po to, aby można było na tym jak najwięcej zarobić. Należy jednak pamiętać, że zyski osiągniemy dopiero po upływie terminu na jaki została zawarta lokata. Mamy również lokatę z dopłatą, gdzie lokuje się środki pieniężne i można je uzupełniać cały czas o nową kwotę pieniędzy, przez cały okres trwania umowy.

Lokata dwuwalutowa.

Klienci mają do wyboru jeszcze jedną bardzo ciekawą formę lokaty. Mowa o lokacie dwuwalutowej. Znana jest również jako lokata Dual Currency Deposit. Wolne środki pieniężne można lokować za pomocą pochodnych instrumentów finansowych. W tym przypadku łączy się lokatę z terminową transakcją jaka związana jest z dwiema walutami. W tym przypadku minimalna kwota jaką trzeba operować na rynku jest kwota 100 tysięcy złotych, ale nie jest to wymóg konieczny. Są banki, w których taka kwota może wynosić jedynie 25 tysięcy złotych. Okres na jaki zakładana jest taka lokata nie może być mniejszy niż dwa tygodnie i nie większy niż rok. Dużą zaletą lokaty dwuwalutowej jest jej oprocentowanie, które jest znacznie większe niż oprocentowanie tradycyjnych lokat. Tutaj klient oprócz lokaty terminowej otrzymuje tak zwaną premię za ryzyko jakie podejmuje. W tym przypadku uda nam się uzyskać znacznie wyższe odsetki niż w przypadku pozostałych lokat. Jest co prawda ryzyko, ale można całkiem nieźle zarobić.

W tym artykule zapoznaliśmy się z lokatami i ich typami, chciałbym zaprosić także do lektury na temat: kredyt gotówkowy ranking kliknij to i sprawdź jak prezentuje się ten rynek.